Front-end en markt integratie

 • Portaal

 • Standaard white label portaal (polisoverzicht, voorwaarden, aanvragen, mutatie, schadebehandeling, betalingsondersteuning)
 • Volledig ondersteunende proces API voor eigen portaal
 • Distributie ondersteuning

 • Tussenpersoon ondersteuning (o.a. rekening courant, affinity, mamagement info, taken en notities)
 • White labeling, multi labeling en ledenadministratie
 • aPlaza, AFD, VPI
 • Data export

 • Diverse export mogelijkheden
 • SQL mirroring en log shipping
 • Service providers / Volmacht

 • Interne premieberekening of externe premieberekening (o.a. VPI en Rolls)
 • Support voor NVGA & VRA
 • Output

 • Event gedreven bibliotheek
 • Template gebaseerd op Microsoft templating (*.doc, *.docx en OpenDocument)
 • Flexibele output (pdf, docx, eHTML, SMS)
 • Set printing
 • Meertalig
 • Diverse print providers ontsloten
 • Verzekeringsmarkt integratie

 • Gemakkelijke integratie door API (SOAP en REST)
 • Generieke services o.a. postcode, IBAN, Payment service provider, SMS en mailproviders
 • Specifieke verzekeringsintegratie o.a. Friss, Fish, Roydata, VPI, Audascan, Infofolio en Ockto
 • Proces integratie o.a. DAS, ARAG. SOS, Carglass, Meditel, Schadegarant, en Axell claims
Terug naar functionaliteiten